Профил предузећа

Мостпројект а.д. има 17 запослених од којих су:
- 13 дипломирани грађевински инжењери
- 3 грађевинска техничара
- 1 помоћни радник