Ненад Јаковљевић

nenad_jakovljevic_180px

Ненад Јаковљевић дипл.инж.грађ.
Главни инжењер
тел:+381 (0)11 3193-801
e-mail:n.jakovljevic@mostprojekt.rs

Лиценца одговорног пројектанта бр.310 O 20503

БИОГРАФИЈА


РЕФЕРЕНЦЕДецембар 2000. – до данас: ‘Мостпројект’, Београд, Србија, Главни инжењер,


•Стамбена зграда са подземном гаражом у ул.Бранка Радичевића 31 у Панчеву, Србија, 3000m2, изведено, одговорни пројектант
• Стамбени објекат "Вилла Анна" у Подмосковљу, Руска федерација, 2500m2, изведено, одговорни пројектант
• Члан комисије за оцену техничког дела понуда за извођење радова на  Санацијa моста Газела, на аутопуту кроз Београд, вредност инвестиције 58.000.000€.
• Главни и идејни пројекти санације 3 моста преко реке Црни Тимок на путу Зајечар-Параћин, у изградњи, одговорни пројектант
• Комплекс објеката Московске школе менаџмента, ”Сколково”, Подмосковље, Руска Федерација, 55000m2, изведено, координација на изради радне документације
• Резиденцијални комплекс Московске Патријаршије у Геленџику, Краснодарски крај, Руска Федерација, 6000m2, изведено, одговорни пројектант
• Стамбена кућа у Прибоју, Србија, 500m2, у изградњи, одговорни пројектант
• Члан тима за израду конкурсног решења за изградњу новог моста преко Дунава у Новом Саду, откуп
• Реконструкција магацинског простора у ул.Шолковскаја 7, Москва, Руска федерација, 33000m2, фаза пројект
• Стамбени објекат у насељу Мирјево, Београд, Србија 800m2, у изградњи, одговорни пројектант
• Стамбени објекат са спољашњим и унутрашњим базеном у насељу Дедиње, Београд, Србија 3000m2, одговорни пројектант
• Стамбено насеље, ”Немецкаја деревна”, Краснодар, Руска Федерација, 2 типа кућа по 500m2, изведено, одговорни пројектант
• Главни пројекат горњег строја моста на коридору 8, деоница Деве Баир – Крива Паланка, вијадукт на км.12+911, Домачки дол, распон 50.0+86.0+50.0, ширина 12.25м и 11.75м, пројектант сарадник
• Стамбено насеље, ”Котово”, Подмосковље, Руска Федерација, 41 кућа по 350-400m2, изведено, одговорни пројектант
• Подземна гаража и фундирање стамбеног објекта у ул.Коломенскаја 22, Москва, Руска Федерација, 3000m2, одговорни пројектант
• Спортска хала "Зета" за 3000гледалаца, Подгорица, Црна Гора, координација на изради извођачке документације
• Управна зграда ГП "Партизански пут", Врчин, Србија, 2000m2, у изградњи, одговорни пројектант
• Реконструкција пословног објекта, у ул.Б.Комунистическаја 23, Москва, Руска федерација, 9000m2, у изградњи, одговорни пројектант
• Доградња спортске хале у Чехову, Руска федерација, 1500m2, изведено, координација на изради радне документације
• Главни пројекат мостова на км.25+397.10 и 26+359.01 пруге, за раздвајање железничког од друмског саобраћаја на друмско-железничком мосту Сремска Рача, распони 10.5м, ширина 6.70м, одоворни пројектант
• Главни пројекат санације Цркве Св.Николе, Котор, Црна Гора, изведено, одговорни пројектант
• Стамбена вишеспратница "Зарја" са подземном гаражом у Сочију, Руска федерација, 150000m2, 24+13+24етаже, концепт пројект
• Стамбена вишеспратница "Битха" са гаражом и фитнес центром у   Сочију, Руска федерација, 35000m2, висина ~90m, изведено, консултант и саветник на пројекту
• Пословна зграда "Сибирское подворје", ул.Шћепкина 43, Москва, Руска федерација, Руска федерација, 8000m2, изведено, координација на изради радне документације
• Стамбени објекат "Флоранс" у Подмосковљу, Руска федерација, 3000m2, изведено, одговорни пројектант
• Стамбено насеље, ”Усадба”, Подмосковље, Руска Федерација, 60 кућа по 2500m2 са одвојеним базенима и гаражама, у изградњи, одговорни пројектант
• Главни пројекат санације моста Газела са прилазним конструкцијама, Београд, Република Србија, 65000m2, одговорни пројектант
• Вишефункционални стамбени објекат са гаражом и фитнес центром, ул.Бихта, Сочи, Руска Федерација, 75000m2, висина ~85m, у изградњи, пројектант сарадник
• Научно-технички центар са подземном гаражама, Пресенски Вал, вл.21, Москва, Руска Федерација, 23000m2, висина ~79m, одговорни пројектант
• Пословни објекат "ROHA" са магационом, ул.Бежанијска, Београд, Република Србија, 4500m2, у изградњи, одговорни пројектант
• Стамбена вишеспратница у Њижневартовску, Руска Федерација, 25000m2, висина ~60m, у изградњи, одговорни пројектант
• Стамбено насеље, ”Green Hill”, Подмосковље, Руска Федерација, 121 кућа по 500m2, изведено, одговорни пројектант
• Спортска хала у Рековцу, Република Србија, 1750m2, изведено, одговорни пројектант
• Административна зграда, Средњи Тишински переулок, вл.10, ст.4, Москва, Руска Федерација, 5000m2, у изградњи, одговорни пројектант
• Резиденцијални пансонат ПРАСКОВЕЕВКА-главни корпус, Геленџик, Краснодарски крај, Руска Федерација, 6000m2, одговорни пројектант
• Прва и друга награда на конкурсу за идејно решење моста преко реке Ђетиње у Ужицу, Репубилка Србија
• Пословна зграда, ул.Интернационалнаја, Сиктивкар, Република Коми, 12000m2, изведено, пројектант сарадник
• Реконструкција пословног простора у Архангељском переулку 1-1-9, Москва, Руска Федерација, 1500m2, пројектант сарадник
• Аеродромска зграда у Подгорици, 5600m2, изведено, одговорни пројектант
• Фабрика ФАРМАК, Падољск, Руска Федерација, 8000m2, изведено, пројектант сарадник
• Пројекат конструкције на реконструкцији и ревитализацији фабрике Дувана у Нишу, Република Србија, 50000m2, изведено, одговорни пројектант
• Пословна зграда “Подиум”, Жуковка, Москва, 3000m2, фаза пројект, одговорни пројектант
• Аеродромска зграда у Анадиру, 7000m2, изведено, пројектант сарадник
• Гаража за аутомобиле, два подземна нивоа, Москва, Руска Федерација, 3000m2, одговорни пројектант
• Главни пројекат санације моста преко реке Саве код Остружнице, после бомбардовања 1999.године, изведено, одговорни пројектант
• Пројекат конструкције реконструкције продавнице DELTA Sportа, Београд, Република Србија, изведено, одговорни пројектант
• Пројекат конструкције, реконструкције пословног простора Томановић, изведено, одговорни пројектант
• Мост преко реке Саве у Београду ‘Газела’ са прилазним конструкцијама, вођа тима за преглед конструкција и утврђивања постојећег стања.
• Више стамбених објеката, Подмосковље, Руска Федерација, 500-1500m2, изведено, одговорни пројектант
• Реконструкција пословног објекта на Лењинском Проспекту, Москва, Руска Федерација, зидана конструкција, 5000m2, изведено, пројектант сарадник
• Мостови на новој траци пута Нови Сад-Београд, варијантно решење фундирања на “Франки” шиповима, изведено, одговорни пројектант
• Пројекат конструкције реконструкције аеродромске зграде аеродрома Домодедово, фаза 2, 50000m2, изведено, пројектант сарадник
• Пројекат санације после НАТО бомбардовања моста преко реке Ибар код Биљановца (4х30m) спрегнута конструкција, изведено, одговорни пројектант.
• Хотел ‘Анапа’, Анапа, Руска Федерација, фаза пројект, одговорни пројектантЈануар 1999. - Новембар 2000: CYVAS, Москва, Русија, Самостални пројектант
(Повремено консултант фирме CYVAS у периоду децембар 2000. – Јануар 2006.)


• Израда Пројекта конструкције и обављање пројектантског надзора на реконструкције и ревитализацији аеродромске зграде аеродрома Домодедово, фаза 1 (~50000m2), изведено
Пројекат челичних конструкција проширења фасаде, (~12000m2); реконструкције нових фингера; разрада концепт пројекта крова железничке станица; перон нове аутобуске станице; проширење постојећих фингера; нови стубови расвете; нова челична и армиранобетонска конструкција венткамера.
• Хотел ‘Натали’, Сочи, Руска Федерација (~45000m2, висина ~90m, VIII сеизмичка зона), у изградњи, пројектант сарадник.
• Тржни центар “Успенско”, Подмосковље, Руска Федерација (~3800m2), изведено, пројектант сарадник
• Пословни објекат на Ленинском проспекту у Москви (~6000m2), изведено, одговорни пројектант.
• Стамбени објекат у селу Семи Враги, Подмосковље, Руска Федерација (~1000m2), изведено, одговорни пројектант
• Стамбени објекат у Београду, Србија (~800m2), изведено, одговорни пројектант.Децембар 1987. - Децембар 1998: ‘Мостпројект’, Београд, Југославија, Самостални пројектант


1987-1990. као разрађивач у делу за армиранобетонске и претходно напрегнуте конструкције.
1990-1994. као самостални пројектант у делу за армиранобетонске и претходно напрегнуте конструкције.
1994-1998. као самостални пројектант у делу за челичне и спрегнуте конструкције.

 
Статичке анализе, пројектовање и надзор челичних, армиранобетонских, претходно напрегнутих и спрегнутих мостовских конструкција, помоћних конструкција у термоелектранама, стамбеним и пословним зградама и антенским стубовима.

• Мост преко реке Саве код Остружнице са прилазним конструкцијама. Укупна дужина мостова ~2km, 600m је континуална челична греда преко реке. Прилазне конструкције су састављене од претходно напрегнутих носача. Одвојене конструкције у оквиру истог пројекта је и надвожњак преко пута Обреновац-Београд ~40m; изведено, пројектант сарадник
• Детаљни преглед свих београдских мостова
• Три челичне решеткасте мостовске конструкције за топлодалековод, Обреновац-Београд, распона 20m, пројектант сарадник
• Преглед мостова за нову базу података мостова Републике Србије, деонице Ваљево-Пожега, Књажевац-Кладово.
• Мост преко реке Расина у Брусу, ~30m, спрегнута конструкција, изведено, одговорни пројектант
• Друмско-топловодски мост преко реке Саве код Обреновца, ~1km. Распон преко реке 450m је премошћен челичном тропојасном решетком, док су прилазне конструкције претходно напрегнуте; изведено, пројектант сарадник
• Мост преко реке Ибар код Биљановца (претходно напрегнута конструкција ~120 m), изведено, одговорни пројектант и надзор
• Више мостова на путу Ваљево-Лозница, распона 30 до 42m, (челичне решетке са армиранобетонским плочама); изведено, одговорни пројектант
• Тржни центар ”Трг Републике”, Београд, ~1500m2, изведено, пројектант сарадник
• Пословни објекат “Агроопрема” у ул.Омладинских бригада, Београд, ~9000m2 , изведено, пројектант сарадник
• Мост преко реке Колубара у Обреновцу, (челична конструкција, 3x30m), изведено, одговорни пројектант и надзор
• Мост на путу Лесковац-Власотинце (челична решетка 2x60m, са челичним монтажним плочама); изведено, пројектант сарадник и надзор
• Конкурсно решење моста на путу Ужице-Бајина Башта, претходно напрегнута  греда са подупиралом распона ~250m; 
• Реконструкција хотела “Туркменистан”, Ашхабад, Туркменистан, ~8000m2; изведено, пројектант сарадник
• Министарство Финансија и САХА банка, Јакутск, Руска Федерација, ~17000m2; изведено, пројектант сарадник
• Главна филијала Централне банке Русије на Балчугу, Москва, Руска Федерација, ~17500m2; изведено, пројектант сарадник
• Више пројеката санације мостова преко реке Саве у Београду, фаза пројектовања
• Термоелектрана “Обреновац II”, неколико пројеката санације помоћних конструкција; изведено, пројектант сарадник.
• Пројекат реконструкције моста преко реке Ибар у Косовској Митровици, армиранобетонска конструкција, изведено, одговорни пројектант.
• Централни магацин Централне банке Русије, Москва, Руска Федерација, ~3000m2; изведено, пројектант сарадник
• Пословна зграда  “Геофизичког завода”, Земун, ~2000m2; изведено, пројектант сарадник и надзор
• Спортски и хотелски комплекс “Дружба”, објекти 102-104, Подмосковље, (~35000m2), челичне и армиранобетонске помоћне конструкције фасада; изведено, пројектант сарадник и надзор 
• Спортски и хотелски комплекс “Дружба”, објекат 105, Подмосковље, (~10000m2), изведено, одговорни пројектант
• Централна Банка Русије, корупси XIII и XVI, ул.Правди, Москва (~14000+20000m2), изведено, стручни консултант и надзор на изради конструкција
• Зграда ТВ станице “Пинк”, ул.Незнаног јунака, Београд (~5000m2); изведено, одговорни пројектант и надзор.
• Спортски центар у Шабцу (~10000m2); армиранобетонске и челичне конструкције, изведено, одговорни пројектант.
• Санаторијум “Победа”, у Сочију, Руска Федерација, (~2500m2); изведено, одговорни пројектант.
• Више стамбених објеката у Београду (~100-300m2); изведено, одговорни пројектант.
• Тржни центар ”Беогепс’, Стара Пазова, ~2000m2; изведено, одговорни пројектант.
• Пословни простор у Гроцкој, ~500m2; армиранобетонска конструкција;  изведено, одговорни пројектант.
• Друмски мост код села Брвеник (армиранобетонска греда ~20m); изведено, пројектант сарадник.
• Пословна зграда у Ангарску, Руска Федерација, ~9000m2; изведено, пројектант сарадник.
• Неколико стамбених објеката у Панчеву, сваки по ~400m2; изведено, одговорни пројектант.
• Централна зграда Централне банке Русије, ул.Неглинаја, Москва, корпуси 2B, 7A (~900m2), челичне конструкције кровова; изведено, одговорни пројектант и надзор.
• Провизорни мост преко реке Ибар код Биљановца, 2х40m; преглед конструкција и пројекат санације; изведено, одговорни пројектант
• Пословна зграда “Пионир” у Суботици, ~500m2; армиранобетонска конструкција проширења постојеће пословне зграде; изведено, одговорни пројектант и надзор.
• Више од десет антенских стубова типа BTS и BSC по Србији, а за потребе МОБТЕЛ-а, (h<10m), изведено, одговорни пројектант
• Магацин Завода за уџбенике и наставна средства, Нови Сад (~1400m2); изведено, одговорни пројектант.
• 12 стамбених обејката близу села Птичное, Подмосковље, Руска Федерација, (~12x800m2), изведено, одговорни пројектант.
• Више антенских стубова за МОБТЕЛ, Јастребац (h=24m), Црни Врх (h=20m), Бранковац, Кула (h=48m); изведено, одговорни пројектант и надзор.