Катарина Нешић

katarina_nesic_180px
Катарина Нешић дипл.инж грађ.
тел.+381 (0)11 319 3544
e-mail:k.nesic@mostprojekt.rs

Лиценца одговорног пројектанта бр.310 C 26405

БИОГРАФИЈА