Контакт информације

Контакт особа: Ненад Јаковљевић, дипл.инж.грађ. 
Телефони: + 381 11 3193 801, + 381 11 3193 802,
+ 381 11 3016 945
Факс: + 381 11 3016 944
E-mail: office@mostprojekt.rs
Адреса: Мостпројект а.д.
Прве пруге 31а,
11080 Београд
PAK200212, Србија
GPS координате: 44.835556, 20.411955
(44°50'08.0"N 20°24'43.0"E)
Матични број: 7023324
ПИБ: 100830125
Текући рачуни: 325-9500500391315-48 OTP banka
205-2908-94 NLB Komercijalna banka
160-264548-86 Banca Intesa

mp_mapa
Како до нас?
-Од аеродрома
-Из правца Ниша (од моста Газела)
-Из центра града 
-Из правца Новог Сада


Mostprojekt a.d. Belgrade on LinkedIn