Услуге

Основна делатност МОСТПРОЈЕКТА је пројектовање и надзор при изградњи путних и железничких конструкција (челичних, спрегнутих, претходно-напрегнутих и армиранобетонских мостова различитих статичких система, тунела, пропуста, потпорних зидова...). Учествовање у изградњи кроз пројектовање и надзор је главна област деловања МОСТПРОЈЕКТ-а.

Компанија пружа следеће услуге:
* Пројектовање нових конструкција
* Испитивање и процена стања постојећих конструкција
* Санација и рехабилитација свих врста конструкција
* Професионални надзор при изградњи
* Руковођење пројектом
* Припрема тендера
* Ревизија техничке документације
* Надзор и одржавање
* Консултантске услуге

Наше области:
* Челични, спрегнути, армирано-бетонски, преднапрегнути и дрвени мостови различитих   конструктивних система за све врсте саобраћаја (друмски, железнички, пешачки, индустријски,   комбиновани)
* Индустријске хале, кранске стазе, складишта, хангари, магацини, транспортни мостови
* Комуникациони торњеви, антенски стубови, јарболи
* Пословни и стамбени објекти
* Спортски објекти (стадиони, спортске хале, дворане)
* Димњаци, водоторњеви, силоси
* Аеродромске зграде
* Бензинске пумпе
* Подконструкције за ношење осветљења и свих врста опреме
* Конструкције за ношење цевовода
* Потпорни зидови
* Остале врсте комплексних и специјалних конструкција