Иванка Јонић

ivanka_jonic_180px
Иванка Јонић дипл.инж.грађ.
Водећи пројектант
тел.+381 (0)11 3016-945
e-mail:i.jonic@mostprojekt.rs

Лиценца одговорног пројектанта бр.310 O 21003

БИОГРАФИЈА