Profil preduzeća

Mostprojekt a.d. ima 26 zaposlenih od kojih su:
- 21 diplomirani građevinski inženjeri
- 3 građevinska tehničara
- 1 ekonomista
- 1 pomoćni radnik