Сазивање ванредне скупштине акционара

Сазива се ванредна скупштина акционара друштва "Мостпројект", Београд, на дан 27.10.2022. године са почетком у 12 часова, у Београду, на адреси: Нови Београд, ул. Омладинских бригада 102.

Одлука о сазивању ванредне скупштине акционара у PDF формату