"Meydan Bridge" - осветљење моста

Мост "Meydan" - осветљење.