Мост преко реке Саве код Остружнице - друга фаза

Завршен је Главни пројекат  моста преко реке Саве на км.576+023.17, леве траке аутопута Е-70/ Е-75 , Добановци - Бубањ поток
Предмет пројекта је била израда Главног пројекта леве траке (фаза II) моста преко реке Саве са прилазним конструкцијама код Остружнице 

Укупна дужина моста је 1.963m,ширина моста је 14.3m и састоји се од:
- прилазних конструкција леве обале – 591m
- челичне конструкције преко реке – 583m
- прилазних конструкција десне обале – 704m
- моста преко аутопута Београд – Обреновац – 85m

Обални стубови и стубови у реци су изведени у првој фази у пуном профилу.

Прилазне конструкције леве обале се састоје од 3 континуалне конструкције израђене од монтажних преднапрегнутих носача висине 2.25m. Распони ~11x30m и 5x40m

Челична конструкција преко реке је дугачка 583m, састоји се од главног распона ширине 198m и четири бочна распона од по 3х99m+88m. Главни носач је промењиве висине од 3.5 – 7.96m

Прилазне конструкције десне обале се састоје од 4 континуалне конструкције израђене од монтажних преднапрегнутих носача висине 1.9m. Распони ~21x30m

Мост преко аутопута Београд-Обреновац – континуална конструкција на 4 распона 17.5+3x25+17.5m. Попречни пресек конструкције, укупне висине 1,16m, формиран је од девет монтажних аб носача сандучастог попречног пресека висине 1,0m, на осовинском размаку од 1,50m и од коловозне плоче ширине 14,14m, дебљине 16cm, која се изводи на лицу места преко монтираних носача.

OSTR-001

OSTR-002