Sazivanje redovne skupštine akcionara

Saziva se redovna skupština akcionara akcionarskog društva "Mostprojekt", Beograd, na dan 05.05.2022. godine sa početkom u 9 časova, u Beogradu, na adresi: Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada 102.

Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara u PDF formatu