Sazivanje redovne skupštine akcionara

Saziva se redovna skupština akcionara akcionarskog društva "Mostprojekt", Beograd, na dan 01.06.2015. godine sa početkom u 11 časova, u Beogradu, na adresi: Novi Beograd, ul. Plamira Toljatija 11.

Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara u PDF formatu