Sazivanje redovne skupštine akcionara

Saziva se redovna skupština akcionara akcionarskog društva "Mostprojekt", Beograd, na dan 10.06.2014. godine sa početkom u 12 časova, u Beogradu, na adresi: Novi Beograd, ul. Plamira Toljatija 11.

Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara u PDF formatu