Vesti

  • 30. 3. 2021.

    Saziva se redovna skupština akcionara akcionarskog društva "Mostprojekt", Beograd, na dan 05.05.2021. godine sa početkom u 10 časova, u Beogradu, na adresi: Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada 102.