Sazivanje redovne skupštine akcionara

Saziva se redovna skupština akcionara akcionarskog društva "Mostprojekt", Beograd, na dan 12.05.2017. godine sa početkom u 11 časova, u Beogradu, na adresi: Novi Beograd, ul. Plamira Toljatija 11. Čitaj dalje »

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara i Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija izdavaoca Mostprojekt ad Beograd

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara i Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija izdavaoca Mostprojekt ad Beograd možete preuzeti ovde Čitaj dalje »

Izveštaj nakon održavanja redovne skupštine akcionara

Izveštaj nakon održavanja redovne skupštine akcionara možete preuzeti ovde Čitaj dalje »

Godišnji finansijski izveštaj

Godišnji finansijski izveštaj kompanije Mostprojekt a.d. za 2015, godinu možete preuzeti ovde Čitaj dalje »

Sazivanje redovne skupštine akcionara

Saziva se redovna skupština akcionara akcionarskog društva "Mostprojekt", Beograd, na dan 03.06.2016. godine sa početkom u 11 časova, u Beogradu, na adresi: Novi Beograd, ul. Plamira Toljatija 11. Čitaj dalje »

Izveštaj nakon održavanja redovne skupštine akcionara

Izveštaj nakon održavanja redovne skupštine akcionara možete preuzeti ovde

Sazivanje vanredne skupštine akcionara

Saziva se vanredna skupština akcionara akcionarskog društva "Mostprojekt", Beograd, na dan 11.03.2016. godine sa početkom u 11 časova, u Beogradu, na adresi: Novi Beograd, ul. Plamira Toljatija 11. Čitaj dalje »