Sazivanje redovne skupštine akcionara

Saziva se redovna skupština akcionara akcionarskog društva "Mostprojekt", Beograd, na dan 29.06.2020. godine sa početkom u 10 časova, u Beogradu, na adresi: Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada 102. Čitaj dalje »

Sazivanje redovne skupštine akcionara

Saziva se redovna skupština akcionara akcionarskog društva "Mostprojekt", Beograd, na dan 20.05.2019. godine sa početkom u 10 časova, u Beogradu, na adresi: Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada 102. Čitaj dalje »

Sazivanje redovne skupštine akcionara

Saziva se redovna skupština akcionara akcionarskog društva "Mostprojekt", Beograd, na dan 11.06.2018. godine sa početkom u 10 časova, u Beogradu, na adresi: Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada 102. Čitaj dalje »

Sazivanje redovne skupštine akcionara

Saziva se redovna skupština akcionara akcionarskog društva "Mostprojekt", Beograd, na dan 12.05.2017. godine sa početkom u 11 časova, u Beogradu, na adresi: Novi Beograd, ul. Plamira Toljatija 11. Čitaj dalje »

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara i Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija izdavaoca Mostprojekt ad Beograd

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara i Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija izdavaoca Mostprojekt ad Beograd možete preuzeti ovde Čitaj dalje »

Izveštaj nakon održavanja redovne skupštine akcionara

Izveštaj nakon održavanja redovne skupštine akcionara možete preuzeti ovde Čitaj dalje »

Godišnji finansijski izveštaj

Godišnji finansijski izveštaj kompanije Mostprojekt a.d. za 2015, godinu možete preuzeti ovde Čitaj dalje »