Сазивање редовне скупштине акционара

Сазива се редовна скупштина акционара друштва "Мостпројект", Београд, на дан 15.05.2024. године са почетком у 9 часова, у Београду, на адреси: Земун, ул. Прве пруге 31а.

Одлука о сазивању редовне скупштине акционара у PDF формату