Sazivanje vanredne skupštine akcionara

Saziva se vanredna skupština akcionara akcionarskog društva "Mostprojekt", Beograd, na dan 11.03.2016. godine sa početkom u 11 časova, u Beogradu, na adresi: Novi Beograd, ul. Plamira Toljatija 11.

Odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionara u PDF formatu

Predlog izmena i dopuna Statuta u PDF formatu