Sazivanje redovne skupštine akcionara

Saziva se redovna skupština akcionara akcionarskog društva "Mostprojekt", Beograd, na dan 15.05.2024. godine sa početkom u 9 časova, u Beogradu, na adresi: Zemun, ul. Prve pruge 31a.

Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara u PDF formatu