Sazivanje redovne skupštine akcionara

Saziva se Redovna skupština akcionara Akcionarskog društva „Mostprojekt“,
Beograd, , za dan 25.juna 2013. godine, sa početkom u 12 časova, u Beogradu, na adresi: Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 11.

Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara u PDF formatu