Most preko reke Save kod Ostružnice - druga faza

Završen je Glavni projekat mosta preko reke Save na km.576+023.17, leve trake autoputa E-70/ E-75 , Dobanovci - Bubanj potok

Predmet projekta je bila izrada Glavnog projekta leve trake (faza II) mosta preko reke Save sa prilaznim konstrukcijama kod Ostružnice

Ukupna dužina mosta je 1.963m,širina mosta je 14.3m i sastoji se od:

- prilaznih konstrukcija leve obale – 591m
- čelične konstrukcije preko reke – 583m
- prilaznih konstrukcija desne obale – 704m
- mosta preko autoputa Beograd – Obrenovac – 85m

Obalni stubovi i stubovi u reci su izvedeni u prvoj fazi u punom profilu.

Prilazne konstrukcije leve obale se sastoje od 3 kontinualne konstrukcije izrađene od montažnih prednapregnutih nosača visine 2.25m. Rasponi ~11x30m i 5x40m

Čelična konstrukcija preko reke je dugačka 583m, sastoji se od glavnog raspona širine 198m i četiri bočna raspona od po 3x99m+88m. Glavni nosač je promenjive visine od 3.5 – 7.96m

Prilazne konstrukcije desne obale se sastoje od 4 kontinualne konstrukcije izrađene od montažnih prednapregnutih nosača visine 1.9m. Rasponi ~21x30m

Most preko autoputa Beograd-Obrenovac – kontinualna konstrukcija na 4 raspona 17.5+3x25+17.5m. Poprečni presek konstrukcije, ukupne visine 1,16m, formiran je od devet montažnih ab nosača sandučastog poprečnog preseka visine 1,0m, na osovinskom razmaku od 1,50m i od kolovozne ploče širine 14,14m, debljine 16cm, koja se izvodi na licu mesta preko montiranih nosača.

OSTR-001

OSTR-002