Konzorcijum "IC Consulenten" i "Mostprojekt" rukovodi izgradnjom mosta preko Dunava u Novom Sadu

Novi most preko Dunava u Novom Sadu će biti izgrađen na stubovima mosta "Franca Jozefa" ili Franje Josifa. Most je izgrađen 1883. godine po projektu Karla Baumana, kao deo pruge Budimpešta - Zemun. Bio je dug 432 metra i nastavljao se u tunel ispod Petrovaradinske Tvrđave, dužine 341 metar. Od konačnog rušenja mosta 1944. godine do danas, u reci se nalaze tri stuba i ledolomni blok iz 1942. godine. Osovina tih stubova je u pravcu, koji se na levoj obali Dunava produžava u Bulevar Cara Lazara, a na desnoj obali preko krivine u stari železnički tunel širine 5 metara.

Trasa novog mosta može da se podeli u četiri jasne podceline:

• Pristupnu saobraćajnicu sa denivelisanom petljom (leva, novosadska obala Dunava),
• Most na postojećim stubovima nekadašnjeg mosta Franca Jozefa,
• Tunel ispod Petrovaradinske tvrđave i
• Pristupnu saobraćajnicu sa podvožnjakom u zoni objekta ''Lovotursa'' (desna, petrovaradinska strana) Ukupna dužina saobraćajnice (bez konekcija sa postojećom putnom mrežoma je oko 1300 m, od toga:
• 300m od raskrsnice Bulevara Cara Lazara sa ulicama Stevana Musića i Dr. Zorana Đinđića, sa 6 saobraćajnih traka prvih 75m a ostatak sa 4 saobraćajne trake iza denivelisane raskrsnice „Kej žrtava racije“.
• 450 m most preko Dunava do ulaska u tunele, sa 4 saobraćajne trake,
• 350 m kroz tunele, sa 4 saobraćajne trake i
• 150 m put do raskrsnice kod „Lovotursa“, sa 4 saobraćajne trake.