Sazivanje redovne skupštine akcionara

Saziva se redovna skupština akcionara akcionarskog društva "Mostprojekt", Beograd, na dan 29.06.2020. godine sa početkom u 10 časova, u Beogradu, na adresi: Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada 102.

Odluka o sazivanju redovne skupštine akcionara u PDF formatu