Сазивање редовне скупштине акционара

Сазива се редовна скупштина акционара акционарског друштва "Мостпројект", Београд, на дан 10.06.2014. године са почетком у 12 часова, У Београду, на адреси: Нови Београд, ул. Палмира Тољатија 11.

Одлукa о сазивању редовне скупштине акционара у PDF формату