Свечано отварање пасареле у Пожеги

У понедељак 17.01.2011. свечано је отворен Пешачки надвожњак на железничкој станици у Пожеги. У мају 2009. године, Мостпројект је завршио главни пројекат пасареле. Конструкција је челична решеткаста, распона 27.75+20.23+27.75m. Одговорни пројектант - Новак Веловић дипл. инж. грађ.

Pas001

Pas003

Pas003

Pas003

Pas003

Pas003

Pas003

Pas003