Стамбени објекти

Референц листа објеката за које је МОСТПРОЈЕКТ израдио техничку документацију (пројекти конструкција или делова конструкција).

  • Стамбено пословни комплекс - блок 19а - Нови Београд
  • Стамбено пословни објекти на локацији "Денкова башта" - Београд
  • Универзитетски комплекс Сколково - Москва
  • Аеродром Домодедово - Путнички терминал - Москва