Спортски објекти


Референц листа објеката за које је МОСТПРОЈЕКТ израдио техничку документација (пројекти конструкција или делова конструкција).

  • Спортски комплекс Bongoville - Габон
  • Стадион фудбалског клуба БСК - Борча - Београд
  • Спортска хала у Рековцу
  • Зимски стадион у Тренчину - ЧССР
  • Фискултурна сала школе "Б.Станковић" у Бору
  • Спортски стадион у Бугојну
  • Стадион на Карабурми, Београд
  • Фискултурна сала школе у "3 Октобар" у Бору
  • Спортска хала у Приштини