Сазивање редовне скупштине акционара

Саѕива се редовна скупштина акционара  акционарског друштва "Мостпројект", Београд, на дан 25.06.2013. године са почетком у 12 часова, У Београду,  на адреси: Нови Београд, ул. Палмира Тољатија 11.

Одлукa о сазивању редовне скупштине акционара у PDF формату