Рехабилитација моста „Puente Duarte“

Рехабилитација моста „Puente Duarte“, Санто Доминго
Година: 2005
Локација: Санто Доминго, Доминиканска република
Инвеститор: Дирекција за путеве доминиканске републике
Инв. вредност пројекта: 9 000 000€

Мост „Puente Duarte“ се састоји од 1 прилазне конструкције са западне стране система просте греде, висећег моста дужине 175.53m и две прилазне конструкције са источне стране,система просте греде.Укупна дужина моста је 332.80m Сви мостови имају АБ коловозну плочу Током прегледа моста уочена су оштећења на кабловима и одлучено је да се изврши замена свих каблова.

Улога МОСТПРОЈЕКТА у пројекту рехабилитације:
-Надзор
-Управљање пројектом
-Статички прорачун
-Израда радионичких цртежа