Пројекат чишћења Дунава

Пројекат чишћења Дунава
Година: 2001-2003
Локација: Нови Сад, Србија
Инвеститор: Дунавска комисија
Инв. вредност пројекта: 10.500.000€

Опис пројекта:
Предмет подконсултантског уговора са фирмом COWI је била асистенција при управљању пројектима, у преговорима са државним органима, као и асистенција у свим фазама на уклањању остатака срушених конструкција Жежељевог и Петроварадинског моста преко Дунава у Новом Саду. (додатна испитивања, главни пројекат, тендерска документација и фаза извођења радова).
У фази пројектовања посебни задаци су били:
-израда и припрема графичке документације,
-прикупљање потребних података и остале документације,
-израда елабората о постојећем стању,
-припрема документације за добијање дозвола за пројекат и извођење радова,
-припрема техничке документације и детаљне методологије извођења радова на уклањању остатака
-припрема предмера и предрачуна радова.

Пројекат чишћења Дунава у Новом Саду се састојао од 5 делова:
-Чишћење неексплодираних средстава,
-Уклањање остатака Жежељевог моста,
-Уклањање остатака Петроварадинског моста,
-Уклањање остатака моста Слобода
-Чишћење корита Дунава.

Пројекат уклањање остатака Жежељевог моста (Април 2002 – Новембар 2002),
Вредност уговора 7 100 000 €.

Пројекат уклањање остатака Петроварадинског моста (Април 2002 – Април 2003) (2 уговора),
Вредност уговора 450 000 €

Пројекат чишћења корита Дунава (октобар 2002 – април 2003)

Припрема тендерске документације, асистенција у току уговарања и надзор.
Вредност уговора 829 000 €

Остале активности
Асистенција менаџеру и надзор за пројекат чишћења неексплодираних средстава
Вредност уговора 1 965 000 €