Мостови

Референц листа објеката за које је МОСТПРОЈЕКТ израдио техничку документацију (идејни пројекти, главни пројекти или пројекти санације/рехабилитације).

Београдски мостови:

 • Бранков мост 
 • Мост "Газела" 
 • Панчевачки мост
 • Стари Савски мост 
 • Нови железнички мост 
 • Остружнички мост
 • Саобраћајни чвор Аутокоманда
 • Надвожњак преко Батајничког друма
 • Надвожњак у Радничкој улици
 • Мост у Кировљевој улици
 • Мост преко Читачког потока код корпорације Лола
 • Мост преко топчидерске реке у Радничкој улици
 • "ИМО" мост преко ауто-пута 
 • Мост преко Манастирског потока у Железнику
 • Мост за топлодалековод преко ауто-пута, блок 24 Нови Београд
 • Пасареле преко ауто-пута за Икарбус

Мостови у Србији:

 • Градски мост у Ужицу - Ложионички мост
 • 3 моста у трупу Ауто-пута Е-75  - деоница Нови Сад - Фекетић
 • Мост у левој траци Ауто-пута Е-75  на km81+503.29 - деоница Нови Сад - Фекетић
 • 10 надвожњака преко Ауто-пута Е-75 - деоница Нови Сад - Фекетић
 • Мост преко Гладњанског потока - Р-108 - деоница Свилајнац - Глоговац
 • Мост преко реке Јаблацице - на путу Р214 - деоница - Печењевце - Лесковац
 • Мост преко реке Саве у Обреновцу
 • 7 мостова на путу М5 - деоница Параћин - Зајечар
 • 3 моста преко реке Црни Тимок - на путу М5 - деоница Параћин - Зајечар
 • Пешачка пасарела у Пожеги
 • Мост преко Велике Мораве на путу Р-107/3 - деоница Велика Плана - Жабари
 • Мост преко Велике Мораве на путу Р214 - деоница Гиље - Ћуприја
 • Стари челични мост преко реке Скрапеж у Пожеги
 • Мост преко канала К1,Р-112, деоница Ђала - Нови Кнежевац
 • Мост преко матичног канала,Р-111, деоница Нови Кнежевац - Банатско Аранђелово
 • Мост преко канала ДТД - М.24 - деоница Чока - Кикинда 2
 • Мост преко реке Црни Тимок у Гамзиграду
 • Мост преко реке Љубовиђе у Љубовији
 • Мост преко Дунава код Бешке
 • Мост преко реке Ибар у Биљановцу
 • Ауто-пут Нови Сад - Београд- консултантске услуге и надзор
 • Пројекат чишћења Дунава
 • Мост преко клизишта Брачин на ауто-путу Београд-Ниш
 • Мост преко реке Колубаре у Обрановцу
 • Мост преко Јужне Мораве - деоница Лесковац - Власотинце
 • Мост преко реке Расине у Брусу
 • Мост преко реке Ибар у Косовској Митровици
 • Мост преко Велике Мораве у Варварину
 • Мост преко Западне Мораве на путу М5, деоница Кратовска стена
 • Мост преко Западне Мораве у Трстенику - деоница Трстеник - Грабовац
 • Мост преко Западне Мораве у Овчар Бањи
 • Мост преко Јужне Мораве у Ђунису
 • Мост преко Западне Мораве у селу Јасика
 • Мост преко реке Јадар - Осјечина
 • Мост преко реке Јадар - Завлака
 • Мост преко Велике Мораве - Глоговац
 • Мост преко канала ДТД - М24
 • Мост преко реке Ибар у Ушћу
 • Мост у селу Новаци
 • Мост преко реке Пештан
 • Мост преко Јужне Мораве у селу Доња Локошница
 • Мост преко реке Расине на путу Р.223
 • Мост у селу Велишевац
 • Мост у улици Бориса Кидрича у Зрењанину
 • Мост преко Велике Мораве код Љубичева
 • Мост преко реке Љиг у Славковици, Р.212
 • 3 моста преко археолошког налазишта у Нишу
 • Мост "Баре" на путу Р.121
 • Мост преко потока Беле Воде
 • Мост преко Јужне мораве у Батошинцу
 • Мост преко реке Пчиње - Шаинци
 • Мост у Приштини
 • Мост у селу Исаково
 • Мост у Старој Пазови
 • Мост преко реке Колубаре на путу Р.271 - деоница Лајковац - Љиг
 • Мост преко реке Ресаве на путу Р.280 - деоница - Деспотовац - Манасија
 • Мост преко Јужне Мораве на путу Лесковац - Доња Локошница
 • Мост преко Грашевачке реке
 • Мост Кушиљево
 • Мост на путу Р.223, деоница Злата - Бојник, у селу Злата
 • Мост преко Нишаве у Нишу
 • Преглед укупно 65 мостова за Банку података о мостовима, М.21, М.25,М.110
 • Преглед укупно 85 мостова за Банку података о мостовима на регионалним путевима

Мостови у иностранству:

 • Мост "Puente Duarte" - Санто Доминго - Доминиканска република
 • "Ferasi Bridge" - North South Corridor - Fier - Vlora - Албанија
 • "Vjosa Bridge" - North South Corridor - Fier - Vlora - Албанија
 • Железнички мост на km.41+350, пруга Куманово -Деве Баир
 • Мост преко Врапчанске реке - Јадранска магистрала
 • Мост преко Ивановог потока - Јадранска магистрала