Mост преко реке Саве код Остружнице

Mост преко реке Саве код Остружнице
Година: 1991 – 1998 - Израда главне и прилазних конструкција
2004 - Санација порушене конструкције након НАТО бомбардовања
Локација: Остружница, Србија
Инвеститор: Републичка дирекција за путеве
Инв. вредност пројекта: 60.000.000€
12 000 000€
Одговорни пројектанти: Данило Драгојевић, Слободан Цветковић – челична конструкција
Сташа Мојсиловић, Иванка Копчалић – прилазне конструкције

Мост се налази на обилазници око Београда на ауто-путу Е70-75.
Укупна дужина моста је 1.787m. Ширина коловозне плоче је 14.40 m. Главна конструкција, дужине 583m, састоји се од главног распона од 198m и 4 бочна распона од 3x99+88m. Има шест прилазних конструкција свака дужине скоро 200m, са 6-7 краћих распона дужине 30-35m. Главни мост је челични са променљивом висином главног носача. Прилазне конструкције су изведене као претходно напрегнуте бетонске конструкције са типским попречним пресеком од четири I носача висине 2.1m

Суперструктура моста је тешко оштећена у „НАТО“ бомбардовању 1999 године.
Обим радова је обухватао процену стања конструкције моста након НАТО бомбардовања.