Мост преко клизишта Брачин на ауто-путу Београд - Ниш

Година: 2000/2001
Локација: Аутопут Е-75, Србија
Инвеститор: Републичка дирекција за путеве
Инв. вредност пројекта: 3 250 000€

Опис пројекта:
Главни грађевински пројекат моста преко клизишта Брачин на ауто-путу Београд - Ниш

Укупна дужина моста, преко клизишта, је 159m (6x26.54m). Постоје два моста – по један за сваку траку ауто-пута, сваки са АБ коловозном плочом ширине 12.5m ливеном на лицу места Главна конструкцију чине 9 ПН носача карактеристичног и попречног пресека висине 14.2m.

Мостпројект је извршио све потребне статичке анализе и прорачуне са детаљном разрадом радионичке документације као и предмер и предрачун радова.

Опис извршеног посла:
-Главни грађевински пројекат
-Статичке провере
-Надзор радова
-Асистенција при набавци материјала