Индустријски објекти

Референц листа објеката за које је МОСТПРОЈЕКТ израдио техничку документацију (идејни пројекти, главни пројекти или пројекти санације/рехабилитације).

 • Зграда аеродромског терминала у Подгорици
 • Термо електрана Никола Тесла - ТЕНТ А - Обреновац
 • Термо електрана Никола Тесла - ТЕНТ Б - Обреновац
 • Магистрални Топловод М6 преко моста Газела у Београду
 • Цевовод 3Ø500 преко моста Газела у Београду
 • Цевовод преко Панчевачког моста
 • Цевовод преко Старог Савског моста
 • Фабрика дувана ДИН Ниш
 • Хала у Великој Плани
 • Мокролушки колектор
 • Хала за прераду дрвета у Габону
 • Гоша II - Фабрика грађевинске опреме
 • Гоша II - Фабрика за производњу силоса
 • Гоша II - Сервис полуприколица и тешких возила
 • Хангар у Смедеревској Паланци
 • Жичара Луковац
 • Војна база у Либији
 • Хипол - Оџаци
 • Тробродни хангар у Алжиру
 • Метанолско сирћетни комплекс Кикинда
 • Водоторањ за Прву Искру Барич, V=200m3
 • Водоторањ  V=350m3
 • Типски водоторањ V=150m3, H=20m, у Косовској Каменици
 • Водоторањ V=150m3, H=20m, за Прву Искру Барич
 • Бродоградилиште Београд
 • Складиште Попово Поље
 • Производна хала "Металац" у Гњилану
 • Хала за одржавање возила - Трамвајски депо Београд