Газела

Израда главног - извођачког пројекта санације моста Газела
Година: 2006/2007
Локација: Београд, Србија
Инвеститор: ЈП Путеви Србије
Инв. вредност пројекта: 36 000 000€
Одговорни пројектанти: Александар Бојовић – челична конструкција
Ненад Јаковљевић – прилазне конструкције
Иванка Јонић – конструкције на чвору Мостар

Мост „Газела“ се састоји од 3 целине:
- Прилазне конструкције на левој обали
- Конструкција преко реке
- Прилазне конструкције на десној обали

Прилазне конструкције на левој обали:
Претходно напрегнуте бетонске конструкције ливене на лицу места
Попречни пресек – сандучасти
Статички систем - континуални носачи
Укупна дужина - главни правац 546м узлазно силазне рампе 146м
Челична конструкција моста Газела
Укупна дужина моста 468.50м

Састоји од 3 структурне јединице: главна конструкција преко реке – подупрти рам дужине 332.0 м и висине 15.3м, са косим стубовима постављеним на 63.023м удаљености од крајњих стубова.

Две конструкције статичког система простих греда над инундацијама,
распона 66.8м које повезују главну челичну конструкцију са прилазним
бетонским конструкцијама.
 

Прилазне конструкције на десној обали Претходно напрегнуте бетонске конструкције ливене на лицу места
Попречни пресек – сандучасти
Статички систем - континуални носачи
Укупна дужина - главни правац 710 м узлазно силазне рампе 874м конструкције на чвору „Мостар“ - 463 м