Челични решеткасти мост преко реке Саве у Обреновцу

Пројекат санације и наставка радова на мосту преко реке Саве у Обреновцу
Година: 2008
Локација: Обреновац, Србија
Инвеститор: "Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда" ЈП
Инв. вредност пројекта:

Опис пројекта:
Мост је претходно пројектован са 4 топловодне цеви fi1000 mm (160 °C) и једном саобраћајном траком због одржавања. Током извођења радова мост је препројектован за 2 цеви fi1000 mm и 2 саобраћајне траке
Распони моста су 2 x 51 + 101 + 141 + 2 x 51 m
.

Опис извршеног посла:
Главни пројекат са радионичком документацијом