Ауто-пут Нови Сад - Београд

Ауто-пут Нови Сад - Београд
Консултантске услуге и надзор при извођењу радова

Година: 2004 – пројекат је у току
Локација: Београд – Нови Сад, Србија
Инвеститор: Европска инвестициона банка и Влада Републике Србије
Инв. вредност пројекта: 265 000 000€
Главни консултант: Scott Wilson Kirkpatrick & Co. Ltd. England, WSP Sweden

Задатак наше компаније као подконсултанта на овом пројекту је да асистира Инжењеру при извршењу дужности које су му додељене уговором, и да обезбеди људство, укључујући инжењере и друге квалификоване професионалце који су у стању да изврше неку (или све) од дужности које наложи Инжењер.

Наша компанија врши надзор при изградњи односно проширењу и модернизовању постојећег М-22 (Е-75) ауто-пута Нови Сад – Београд (70 км). Радови се састоје у санацији и поправци постојећег пута и постојећег моста преко Дунава код Бешке и изградњи друге траке ауто-пута са свом пратећом инфраструктуром, према уговору о пројектовању и изградњи новог моста реко Дунава код Бешке дужине 2.2 км. Очекивани период надзора наведених радова са свим фазама и деловима је 40 месеци.

Нови радови обухватају израду нове траке ауто-пута, велики број приступних путева, промена и побољшање геометрије појединих постојећих саобраћајних чворова и конструисање две нове саобраћајне петље са одговарајућим надвожњацима и наплатним рампама.

Конструкција новог моста преко Дунава која је паралелна постојећем мосту и прати његову геометрију ће бити извршена под уговором о пројектовању и грађењу. Мост ће бити дугачак 2.2 км са 42 распона укључујући и централни распон од 210м изнад главног пловног дела Дунава.