Аеродром Сурчин - Антенски стуб

Аеродром Сурчин - Антенски стуб