Сазивање редовне скупштине акционара

Сазива се редовна скупштина акционара друштва "Мостпројект", Београд, на дан 12.05.2017. године са почетком у 11 часова, у Београду, на адреси: Нови Београд, ул. Палмира Тољатија 11. Остатак текста »

Обавештење о правима несагласних акционара и Формулар захтева за остваривање права несагласних акционара на откуп акција издаваоца Мостпројект ад Београд

Обавештење о правима несагласних акционара и Формулар захтева за остваривање права несагласних акционара на откуп акција издаваоца Мостпројект ад Београд можете преузети овде Остатак текста »

Извештај након одржавања редовне скупштине акционара

Извештај након одржавања редовне скупштине акционара можете преузети овде Остатак текста »

Годишњи финансијски извештај

Годишњи финансијски извештај компаније Мостпројект а.д. за 2015. годину можете преузети овде Остатак текста »

Сазивање редовне скупштине акционара

Сазива се редовна скупштина акционара акционарског друштва "Мостпројект", Београд, на дан 03.06.2016. године са почетком у 11 часова, у Београду, на адреси: Нови Београд, ул. Палмира Тољатија 11. Остатак текста »

Извештај након одржавања редовне скупштине акционара

Извештај након одржавања редовне скупштине акционара можете преузети овде

Сазивање ванредне скупштине акционара

Сазива се ванредна скупштина акционара акционарског друштва "Мостпројект", Београд, на дан 11.03.2016. године са почетком у 11 часова, у Београду, на адреси: Нови Београд, ул. Палмира Тољатија 11. Остатак текста »